In het kader van Europese wetgeving  op het gebied van privacy  wil ik u uitleggen wat ik met de AVG richtlijnen doe en hoe ik omga met de informatie die ik van u vastleg.

Welke informatie leg ik van u vast? Ik werk met papieren klantenkaarten. Hierop staan uw  naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geboortedatum en ik leg hierop vast wat de status van uw voeten is bij aanvang van de behandeling ,wat ik heb uitgevoerd om het effect van mijn behandeling bij een volgend bezoek te kunnen monitoren. Daarnaast leg ik eventuele medische info vast om de risico’s van mijn behandeling goed in te kunnen schatten en hier rekening mee te kunnen houden.

 

Alle informatie die ik van u vastleg wordt door uzelf verstrekt tijdens het eerste bezoek aan mijn salon cq door mezelf vastgelegd na afloop van vervolg afspraken.

U kunt deze informatie altijd zelf inzien

Met wie wordt deze informatie gedeeld? In principe met niemand. Tenzij ik u verwijs naar een huisarts/podoloog en daarvoor informatieverstrekking nodig is maar dit wordt altijd met u zelf besproken en gebeurt altijd met uw instemming.

Of als de belastingdienst inzage in uw informatie vraagt.

 

Hoe lang bewaar ik uw informatie?

Voor de belastingdienst ben ik verplicht uw gegevens 7 jaar te bewaren in de financiële administratie.  Na deze periode worden uw gegevens verwijderd.

Daarnaast zo lang als u klant bij mij bent.

 

Hoe zorg ik ervoor dat uw informatie niet in verkeerde handen kan komen? Omdat ik alleen gebruik maak van papieren klantenkaarten is dit fysiek het enige dat in verkeerde handen kan komen. Daarom is dit systeem opgeborgen in een kluis als ik niet werkzaam ben in de salon.

 

Indien u bezwaar heeft tegen deze werkwijze gelieve u dit bij aanvang van iedere eerste behandeling in mijn praktijk aan te geven.

Dit privacy beleid kan gewijzigd worden door veranderende wetgeving, aanschaf van software, veranderende inzichten. U vindt echter op deze website altijd de meest recente versie hiervan.

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb